ایتالیا: امیدواریم ترامپ برجام را حذف نکند

ایتالیا: امیدواریم ترامپ برجام را حذف نکند
پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا در حاشیه کنفرانس بین المللی گفت و گوی مدیترانه در رم ابراز امیدواری کرد تا دولت جدید آمریکا توافق هسته ای (برجام) را حذف نکند.

ایتالیا: امیدواریم ترامپ برجام را حذف نکند