اولین ماهی خون گرم در جهان! +عکس

اولین ماهی خون گرم در جهان! +عکس
ماهی اوپا اولین ماهی است که دارای قلب گرم است، این ماهی میتواند دمای بدن خود را به طور دائم بالاتر از دمای آب نگهدارد و در واقع یک ماهی…

اولین ماهی خون گرم در جهان! +عکس