اولتیماتوم یک ماهه برای سیم کارت های بی هویت

اولتیماتوم یک ماهه برای سیم کارت های بی هویت
دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: با مصوبه شورا تمام مشترکین ارتباطات ثابت و موبایلی در کشور و نیز در تمامی حوزه های فضای مجازی ظرف یک ماه آینده احراز هویت شده و در غیر این صورت قطع ارتباط مزبور شود.

اولتیماتوم یک ماهه برای سیم کارت های بی هویت