اوباما با رهبران چین، فرانسه، آلمان و انگلیس دیدار می‌کند

اوباما با رهبران چین، فرانسه، آلمان و انگلیس دیدار می‌کند

اوباما با رهبران چین، فرانسه، آلمان و انگلیس دیدار می‌کند

دانلود رایگان اینستاگرام