اهميت سفر وزير خارجه فرانسه به تهران

اهميت سفر وزير خارجه فرانسه به تهران
از بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، روابط ايران و فرانسه داراي فراز و نشيب‌هاي قابل ‌توجهي بوده است.

اهميت سفر وزير خارجه فرانسه به تهران