انتقام‌ گیری خونین پدر از عشق پنهانی دخترش

انتقام‌ گیری خونین پدر از عشق پنهانی دخترش
پدری که بعد از فاش‌شدن عشق پنهانی دختر نوجوانش، پسر مورد علاقه او را ربوده و مورد ضرب‌وجرح قرار داده‌ و سپس از او اخاذی می‌کرد، پای میز محاکمه رفت….

انتقام‌ گیری خونین پدر از عشق پنهانی دخترش