انتقاد عجیب سرهنگ علیفر به تیم ملی! +عکس

انتقاد عجیب سرهنگ علیفر به تیم ملی! +عکس
 «سرهنگ علیفر: تیم ملی باسمه ای بازی می کند!» این اظهار نظر سوژه کارتون امروز خبر ورزشی شده است.   انتقاد عجیب سرهنگ علیفر به تیم ملی!

انتقاد عجیب سرهنگ علیفر به تیم ملی! +عکس