انتخاب دوباره بانک‌ پاسارگاد به عنوان بانک برتر اسلامی ایران

انتخاب دوباره بانک‌ پاسارگاد به عنوان بانک برتر اسلامی ایران
این بانک در افتخاری دیگر و به سبب کارنامه درخشان و عملکرد بسیار خوب خود، موفق شد عنوان بانک برتر اسلامی ایران در سال 2017 را بر اساس اعلام نشریه معتبر The Banker، از آن خود کند.

انتخاب دوباره بانک‌ پاسارگاد به عنوان بانک برتر اسلامی ایران