امتیاز ویژه برای وام 300 میلیونی کسبه پلاسکو

امتیاز ویژه برای وام 300 میلیونی کسبه پلاسکو
با تصمیمات جدیدی که از سوی هیات اقتصادی رسیدگی به امور پلاسکو اتخاذ شده، قرار بر این شد تا سود تسهیلات ۳۰۰ میلیونی که به کسبه آن اختصاص پیدا می‌کند، مشمول یارانه شده و دولت تا نیمی از آن را بر عهده گیرد.

امتیاز ویژه برای وام 300 میلیونی کسبه پلاسکو