امارات: تصمیم قطر برای احیای روابط دیپلماتیک با ایران شرم‌آور است

امارات: تصمیم قطر برای احیای روابط دیپلماتیک با ایران شرم‌آور است

امارات: تصمیم قطر برای احیای روابط دیپلماتیک با ایران شرم‌آور است