ال‌جی: باتری G6 در دمای بالا داغ نخواهد کرد

ال‌جی: باتری G6 در دمای بالا داغ نخواهد کرد
شرکت ال‌جی اعلام کرده برای جلوگیری از گرم‌شدن بیش از حد باتری G6 از لوله‌های مسی ویژه انتقال حرارت در این محصول استفاده کرده است.

ال‌جی: باتری G6 در دمای بالا داغ نخواهد کرد