الوآ: رانیری به من خیانت کرد!

الوآ: رانیری به من خیانت کرد!
مهاجم لسترسیتی در خصوص رد پیشنهاد ساندرلند توسط باشگاه اظهار داشت: رانیری به من خیانت کرد و دیگر برای این تیم بازی نمی‌کنم.

الوآ: رانیری به من خیانت کرد!