الهه رضایی در کنار برادرزاده هایش +عکس

الهه رضایی در کنار برادرزاده هایش +عکس
الهه رضایی مجری ۵۳ ساله کشورمان متولد تهران بوده و کار اجرای کودک را از سال ۱۳۵۸ و از سن ۱۵ سالگی آغاز کرده است. در ادامه تصویری از خانم…

الهه رضایی در کنار برادرزاده هایش +عکس