المیرا شریفی مقدم خبر خلبان شد! +عکس

المیرا شریفی مقدم خبر خلبان شد! +عکس
المیرا شریفی مقدم مجری اخبار با انتشار عکسی از خود در کابین خلبان هواپیما صفحه اینستاگرام خود را به روزرسانی کرد. وی در توضیح این عکس نوشت: خلبانی از نظر…

المیرا شریفی مقدم خبر خلبان شد! +عکس