العبادی: همه‌پرسی اقلیم کردستان برخلاف قانون اساسی است/ نفت کرکوک به شکل غیر رسمی صادر می‌شود

العبادی: همه‌پرسی اقلیم کردستان برخلاف قانون اساسی است/ نفت کرکوک به شکل غیر رسمی صادر می‌شود

العبادی: همه‌پرسی اقلیم کردستان برخلاف قانون اساسی است/ نفت کرکوک به شکل غیر رسمی صادر می‌شود