العبادی : جنگ با داعش طولانی خواهد بود

العبادی : جنگ با داعش طولانی خواهد بود
نخست وزیر کشور عراق با اشاره به طولانی بودن جنگ با تروریست های تکفیری داعش ، از مردم کشورش خواست دربرابر توطئه های تفرقه افکنانه هوشیار باشند.   حیدر العبادی با هشدار درباره طولانی بودن زمان مبارزه با تروریست های داعش ، از مردم کشورش خواست دربرابر توطئه های تفرقه…

العبادی : جنگ با داعش طولانی خواهد بود