اقدام عجیب چین برای فروش 10 میلیون دختر به آمریکا! +عکس

اقدام عجیب چین برای فروش 10 میلیون دختر به آمریکا! +عکس
در سال ۱۹۷۳ رهبر چین به آمریکا پیشنهاد داد ۱۰میلیون زن از چین برای افزایش جمعیت آمریکا خریداری کند! او پس از مدتی و با پی بردن به اشتباه خود…

اقدام عجیب چین برای فروش 10 میلیون دختر به آمریکا! +عکس