اقدام عجیب مدیرعامل فیسبوک برای جلوگیری از جاسوسی! +عکس

اقدام عجیب مدیرعامل فیسبوک برای جلوگیری از جاسوسی! +عکس
درباره ى اینکه وبکم یا ضبط کننده صداى لب تاب ها ابزارهاى جاسوسى هستند، بحثاى زیادى شده، اما این عکس مارک زاکربرگ مدیرعامل فیسبوک نشان میدهد، حتى او نیز وبکم…

اقدام عجیب مدیرعامل فیسبوک برای جلوگیری از جاسوسی! +عکس