اعتراف قاتل آتنا به دومین قتل خود +عکس

اعتراف قاتل آتنا به دومین قتل خود +عکس
قاتل ۴۱ ساله آتنا اصلانی به دومین قتل خود اعتراف کرده است،پرونده این قاتل شیطان صفت به صورت فوق‌ العاده و خارج از نوبت در حال رسیدگی است. اعتراف قاتل…

اعتراف قاتل آتنا به دومین قتل خود +عکس