اعتراف سه زن به سرقت از طلا فروشی‌ های تهران +عکس

اعتراف سه زن به سرقت از طلا فروشی‌ های تهران +عکس
۳ زن جوان پس از دستگیری، در اعترافات خود به پلیس از ۱۰ ها فقره سرقت از طلافروشی های پایتخت اعتراف کردند. این زنان  به شیوه کش روی از طلا فروشی های تهران و چند شهر دیگر سرقت کرده بودند. میزان: ۱۴ آبان ماه امسال  مالک یک طلافروشی در منطقه…

اعتراف سه زن به سرقت از طلا فروشی‌ های تهران +عکس