اعتراض مجری زن به مسابقه «ادا بازی»! +عکس

اعتراض مجری زن به مسابقه «ادا بازی»! +عکس
اعتراض گوینده خبر به حضور نداشتن زنان در مسابقه ی «ادا بازی» سوسن حسنی دخت گفته از عدم حضور زنان در این مسابقه تعجب کرده است. اعتراض مجری زن به…

اعتراض مجری زن به مسابقه «ادا بازی»! +عکس