اظهارات قرائی درباره‌ی «سد معبر»

اظهارات قرائی درباره‌ی «سد معبر»
محسن قرائی کارگردان فیلم «سدمعبر» گفت: این فیلم ژانری اجتماعی دارد و سعی کردم بدون قضاوت به مساله «سد معبر»ها بپردازم.

اظهارات قرائی درباره‌ی «سد معبر»