اصول مهم در تهیه خاک برگ به منظور کشاورزی

اصول مهم در تهیه خاک برگ به منظور کشاورزی

اصول مهم در تهیه خاک برگ به منظور کشاورزی 

به شما اصولی را خواهیم گفت که مربوط به ساخت خاک برگ میشود،به راحتی میتوان آن را تهیه نمود و در و باغچه به کار برد. 

 

درست کردن خاک برگ با برگ درختان :
خاکبرگ که از پوسیده شدن موادی مثل دمبرگ درختان، چمن هاي قیچی شده و غیره حاصل می‌شود ارزش خوراکی چندانی ندارد و تنها به منظور سبک و قابل نفوذ کردن خاک مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. برای تهیه خاک برگ در فصل پائیز برگ هاي خشک درختانی که رگبرگ هاي ضخیم و خشن ندارند «مثل درختان میوه، افرا و نارون و …»

 

را در محلی در روی سطح زمین یا در یک گودال بصورت یک لایه جمع آوری کرده پس از آنکه با آب پاشی رطوبت لازم را فراهم سازی کردند برای تسریع در پوسیده شدن آن ها مقداری کود ازته مثل اوره به آن اضافه میکنند. سپس یک لایه دیگر برگ ریخته و با تکرار عمل آب پاشی و کودپاشی به انباشتن مقدار مورد نظر برگ میپردازند

 

 به گزارش پارس ناز در اثر رشد و نمو باکتریها، برگ ها بتدریج پوسیده می‌شوند، معمولاً هر از چندی این توده را از هم می پاشند و دوباره در محل دیگری روی هم می ریزند اینکار به منظور پیش گیری از ایجاد گرمای بیش از حد در درون توده که باکتریها را از بین می‌برد و هوا رسانی به باکتری هاي موازی انجام میگیرد.

 

به هم خوردن توده خاکبرگ مراحل پوسیده شدن را تسریع میکند. در شرایط عادی خاکبرگ پس از ۸ تا ۱۲ ماه قابل بهره گیری میگردد. ولی خاک برگ هایي که ۳ تا ۴ سال مانده باشند، ترجیح داده میشوند. خاکبرگ آماده شده را باید الک کرد تا چوب ها و قسمت هاي زاید آن جدا شود خاک برگ ممکن هست محتوی بذرهای علف هاي هرز، آفات و امراض باشد، لذا باید گذشته از مصرف گندزدائی گردد.

 

 

اصول مهم در تهیه خاک برگ به منظور کشاورزی