اشک های عجیب بچه فیل پس از بی تفاوتی مادرش! +عکس

اشک های عجیب بچه فیل پس از بی تفاوتی مادرش! +عکس
فیل ها موجودات بسیار احساساتی هستند و نسبت به هم نوع خود بسیار مهربان بوده و وابسته به یکدیگر هستند. این فیل کوچک که در باغ وحش چین از طرف…

اشک های عجیب بچه فیل پس از بی تفاوتی مادرش! +عکس