اسکار فرهادی در دستان انوشه انصاری و فیروز نادری +عکس

اسکار فرهادی در دستان انوشه انصاری و فیروز نادری +عکس
اسکار اصغر فرهادی کارگردان فیلم فروشنده در دستان انوشه انصاری و فیروز نادری را ببینید:

اسکار فرهادی در دستان انوشه انصاری و فیروز نادری +عکس