استیضاح وزیر راه مجددا به کمیسیون عمران ارجاع شد

استیضاح وزیر راه مجددا به کمیسیون عمران ارجاع شد
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی با تصمیم هیأت رئیسه مجلس مجددا به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شد.

استیضاح وزیر راه مجددا به کمیسیون عمران ارجاع شد