استقلال خوزستان 0 – 0 سپیدرود ؛ ناکامی ادامه دار گواردیولا

استقلال خوزستان 0 – 0 سپیدرود ؛ ناکامی ادامه دار گواردیولا

استقلال خوزستان 0 – 0 سپیدرود ؛ ناکامی ادامه دار گواردیولا