استقرار کسبه پلاسکو در «نور» طی 2 روز آینده

استقرار کسبه پلاسکو در «نور» طی 2 روز آینده
رئیس اتاق اصناف گفت: تا ۴۸ ساعت آینده صاحبان واحدهای صنفی حادثه دیده پلاسکو در محل جدید مستقر خواهند شد.

استقرار کسبه پلاسکو در «نور» طی 2 روز آینده