استقبال برلوسکنی از سیاست‌های ترامپ

استقبال برلوسکنی از سیاست‌های ترامپ
نخست وزیر پیشین ایتالیا از برنامه‌های رییس جمهوری جدید آمریکا و اجرای سیاست نزدیک‌تر شدن به روسیه استقبال کرد.

استقبال برلوسکنی از سیاست‌های ترامپ