استفاده از یونیفرم های نامناسب برای بازی‌ های کشورهای اسلامی +عکس

استفاده از یونیفرم های نامناسب برای بازی‌ های کشورهای اسلامی +عکس
مسئولان ازیونیفرم هایی که قرار است در جریان برگزاری بازی‌ های همبستگی کشورهای اسلامی  استفاده گردد، رونمایی کردند. این لباس ها دارای طرحی غیر اسلامی و نامناسب هستند. خبرگزاری تسنیم: طراحی این لباس‌ها توسط کمیته برگزاری بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در جمهوری آذربایجان انجام شده است. الچین صفروف، مسئول طرحی…

استفاده از یونیفرم های نامناسب برای بازی‌ های کشورهای اسلامی +عکس