استفاده از پوست انسان برای ساخت کیف و کفش!

استفاده از پوست انسان برای ساخت کیف و کفش!
در طول تاریخ، از پوست انسان برای ساخت ابزار های مختلفی چون، جلیقه، پاکت سیگار، کیف پول و … استفاده شده است! البته این موارد مربوط به گذشته است… از جمله معروف ترین کاربرد پوست انسان در زمان های گذشته، صحافی کتاب با پوست انسان به نام «Anthropodermic bibliopegy» بوده…

استفاده از پوست انسان برای ساخت کیف و کفش!