استفاده از تردمیل برای تنبیه زندانیان! +عکس

استفاده از تردمیل برای تنبیه زندانیان! +عکس
تردمیل در سال ۱۸۱۸ توسط “ویلیام کوبیت” برای تنبیه زندانیان سرکش اختراع شد، در این نوع تنبیه زندانیان مجبور بودند ساعت ها بر روی دستگاه ابداعی مهندس “ویلیام کوبیت” راه…

استفاده از تردمیل برای تنبیه زندانیان! +عکس