استخر آب جان سه خواهر را گرفت

استخر آب جان سه خواهر را گرفت
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس از مرگ ۳ خواهر در استخر آب کشاورزی خبر داد.

استخر آب جان سه خواهر را گرفت