از پلمپ ساختمان وزارت صنعت بدليل بدهي به شهرداري تا پلمپ ساختمان هنرمندان پیشکسوت و باشگاه استقلال!

از پلمپ ساختمان وزارت صنعت بدليل بدهي به شهرداري تا پلمپ ساختمان هنرمندان پیشکسوت و باشگاه استقلال!
پس از فاجعه تلخ پلاسکو و تلاش مجاهدانه اتشنشانان، بسیاری از مردم و رسانه ها به دنبال پاسخ به این سئوال بودند كه «چه کسی مسبب این فاجعه است». گروه ها و جناح های مختلف هر یک با پیش دستی یکدیگر را متهم کرده و يكديگر را مقصر معرفي كردند. در این میان، رسانه های متعلق به شهرداری از نخستین ساعات این حادثه دردناک اقدام به نشر اخبار مختلف در این باره کردند.

از پلمپ ساختمان وزارت صنعت بدليل بدهي به شهرداري تا پلمپ ساختمان هنرمندان پیشکسوت و باشگاه استقلال!