اردوغان در تماس تلفنی با روحانی رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت

اردوغان در تماس تلفنی با روحانی رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت

اردوغان در تماس تلفنی با روحانی رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت