اردوغان: تاسیس دولت کُردی را توهین به برادران کُردم می‌دانم

اردوغان: تاسیس دولت کُردی را توهین به برادران کُردم می‌دانم
رئیس‌جمهور ترکیه گفت که تاسیس دولت کُردی را توهین به کُردها می‌داند.

اردوغان: تاسیس دولت کُردی را توهین به برادران کُردم می‌دانم