اردوغان: احتمالا وضعیت اضطراری را تمدید کنیم

اردوغان: احتمالا وضعیت اضطراری را تمدید کنیم

اردوغان: احتمالا وضعیت اضطراری را تمدید کنیم