ادعای دختر مایکل جکسون / پدرم را به قتل رسانده اند!

ادعای دختر مایکل جکسون / پدرم را به قتل رسانده اند!
دختر مایکل جکسون در مصاحبه مفصلی که با مجله رولینگ استونز داشته است، مدعی شده است که پدرش به مرگ طبیعی نمرده است، بلکه او را به قتل رسانده اند! وی همچنین در بخشی ازحرف هایش گفته است که به خاطر تجاوز جنسی که در ۱۴ سالگی به وی کرده…

ادعای دختر مایکل جکسون / پدرم را به قتل رسانده اند!