ادای احترام برج های معروف جهان به قربانیان حمله تروریستی منچستر +تصاویر

ادای احترام برج های معروف جهان به قربانیان حمله تروریستی منچستر +تصاویر
حمله تروریستی منچستر، که بیش از ده ها کشته و زخمی به دنبال داشته است واکنش های زیادی در دنیا به همراه داشته است، و  مقامات بسیاری از شهرهای جهان…

ادای احترام برج های معروف جهان به قربانیان حمله تروریستی منچستر +تصاویر