احمدی نژاد می گفت چون قانون مربوط به تسهیلات مترو به مجمع رفته، آن را اجرا نمی کند / به دولت پیشنهاد کردم از قالیباف به عنوان وزیر استفاده کند

احمدی نژاد می گفت چون قانون مربوط به تسهیلات مترو به مجمع رفته، آن را اجرا نمی کند / به دولت پیشنهاد کردم از قالیباف به عنوان وزیر استفاده کند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: به دولت پیشنهاد کردم که از شخص قالیباف به عنوان یکی از وزرا استفاده کند که مورد موافقت قرار نگرفت.

احمدی نژاد می گفت چون قانون مربوط به تسهیلات مترو به مجمع رفته، آن را اجرا نمی کند / به دولت پیشنهاد کردم از قالیباف به عنوان وزیر استفاده کند