ابرهای سمی ۳۴ هزار شهروند اسپانیایی را در خانه هایشان حبس کرد!

ابرهای سمی ۳۴ هزار شهروند اسپانیایی را در خانه هایشان حبس کرد!
منابع خبری اسپانیا از انتشار ابرهای سمی در آسمان مادرید و محبوس شدن دستکم ۳۴ هزار و ۵۰۰ شهروند این شهر در خانه های خود خبر دادند.

ابرهای سمی ۳۴ هزار شهروند اسپانیایی را در خانه هایشان حبس کرد!