آیرو: با مذاکره مجدد برجام مخالفیم / عقل سلیم حکم می کند ترامپ عقب نشینی کند / روی فرانسه حساب کنید/ ظریف: موضوع موشک جزئی از برجام نیست

آیرو: با مذاکره مجدد برجام مخالفیم / عقل سلیم حکم می کند ترامپ عقب نشینی کند / روی فرانسه حساب کنید/ ظریف: موضوع موشک جزئی از برجام نیست
وزیر امورخارجه فرانسه گفت: با هرگونه ابتکار که بر خلاف برجام باشد مخالفیم و اگر قرار باشد به مذاکره مجدد بینجامد حتما آن را قبول نداریم.

آیرو: با مذاکره مجدد برجام مخالفیم / عقل سلیم حکم می کند ترامپ عقب نشینی کند / روی فرانسه حساب کنید/ ظریف: موضوع موشک جزئی از برجام نیست