آیت‌الله جنتی: مسئولان بحرین نباید به ساحت شیخ عیسی‌قاسم تعرض کنند

آیت‌الله جنتی: مسئولان بحرین نباید به ساحت شیخ عیسی‌قاسم تعرض کنند

آیت‌الله جنتی: مسئولان بحرین نباید به ساحت شیخ عیسی‌قاسم تعرض کنند