آیا فرانسوی ها برای نجات برجام از شر ترامپ سینه سپر می کنند؟

آیا فرانسوی ها برای نجات برجام از شر ترامپ سینه سپر می کنند؟
در 26 جولای، وزارت خارجه فرانسه بیانیه ای را منتشر کرد که بسته جدید تحریم ها علیه ایران و روسیه در کنگره آمریکا را نشانه رفته بود.

آیا فرانسوی ها برای نجات برجام از شر ترامپ سینه سپر می کنند؟