آقای رئیس جمهور در در صف انتظار یک بیمارستان عمومى! +عکس

آقای رئیس جمهور در در صف انتظار یک بیمارستان عمومى! +عکس
خوزه موخیکا رئیس جمهور اروگوئه به فقیرترین رئیس جمهور دنیا مشهور است! وی بیش از نیمی از حقوق خود را به خیریه ها اهدا می کند. در تصویر زیر وی…

آقای رئیس جمهور در در صف انتظار یک بیمارستان عمومى! +عکس