آغاز به کار دوره پنجم شوراهای شهر و روستا از 12 شهریور

آغاز به کار دوره پنجم شوراهای شهر و روستا از 12 شهریور
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه قانون اصلاح قانون انتخابات شوراها پس از تایید شورای نگهبان مراحل نهایی خود را می‌گذراند، گفت که عملا اصلاحیه این قانون به شوراهای فعلی نمی‌رسد و به نظر می‌رسد زمان آغاز به کار دوره پنجم شورای شهر و روستا بر اساس قانون قبلی 12 شهریور ماه خواهد بود.

آغاز به کار دوره پنجم شوراهای شهر و روستا از 12 شهریور