آزادی نایب رییس فیفا از زندان

آزادی نایب رییس فیفا از زندان
آنخل ماریا ویار  نایب رییس فیفا با پرداخت وثیقه ۳۰۰ هزار یورویی توانست از زندان آزاد شود. آزادی نایب رییس فیفا از زندان به گزارش ایسنا و به نقل از…

آزادی نایب رییس فیفا از زندان