آزاده نامداری: از خواهران و برادران مومنم می‌ خواهم که مرا عفو کنند

آزاده نامداری: از خواهران و برادران مومنم می‌ خواهم که مرا عفو کنند
آزاده نامداری مجری جوان کشورمان که چندی پیش با انتشار تصاویری نامناسب از وی در سوئیس، دچار حاشیه شده بود، اینستاگرام خود را در واکنش به اتفاقات اخیر به روز…

آزاده نامداری: از خواهران و برادران مومنم می‌ خواهم که مرا عفو کنند