آرش افشین به فولاد خوزستان پیوست

آرش افشین به فولاد خوزستان پیوست
آرش افشین بازیکن جوان کشورمان با عقد قراردادی به تیم فوتبال فولاد خوزستان پیوست.. آرش افشین به فولاد خوزستان پیوست به گزارش  ایسنا، سیداکبر پورموسوی، سرمربی تیم فولاد با تایید…

آرش افشین به فولاد خوزستان پیوست