آرای بالای یک پاکبان در انتخابات شورای شهر رشت +عکس

آرای بالای یک پاکبان در انتخابات شورای شهر رشت +عکس
محمد حسن علیپور تحصیل کرده رشته روابط عمومی در مقطع کارشناسی است که از چند سال پیش تا کنون با عنوان پاکبان شهرداری رشت مشغول کار است. به گزارش نامه…

آرای بالای یک پاکبان در انتخابات شورای شهر رشت +عکس